Vi vill förankra en ung generation i Guds ord för vi tror att det Gud säger är gott.

Guds ord är sant och relevant och det står fast när mycket annat i livet är ostadigt. Vi vill tala till en ung generation om att stå upp för rättvisa och att det finns frihet och frid i Guds ord.

Vi vill se en ung generation som är grundad i att de är älskade och rättfärdiga i Jesus och följer honom genom livets alla skeenden.

Vi vill ge ungdomar verktyg att se vad Gud säger om dem och andra människor, att hjälpa varandra, visa barmhärtighet och vandra i ödmjukhet tillsammans med Gud.

Årets tema, act justly, består av tre underteman

He is just

Vi vill ta avstamp i vem Gud är och att han är rättfärdig och rättvis. Tala ut vem Gud är och sanningar om han egenskaper.

Made righteous

Vi vill peka på vår identitet i Kristus, att vi är älskade och rättfärdiga genom honom. När vi har denna grunden kan vi sedan i vår tur få sprida rättvisa i världen. Vi vill göra rätt utifrån att vi älskar Gud, inte utifrån lagiskhet.

Act justly

Genom vår kärlek till Gud låter vi oss formas av honom och får också leva ut hans verk på jorden. Vi vill ge verktyg för och tala om hur vi kan använda våra gåvor och hur vi är ljus i världen.